Geluk-ik Kindercoaching

geluk-ik-hand-klavierWelkom bij Geluk-ik Kindercoaching. Mijn naam is Sylvia Mertens.

Als kind stond ik op het schoolplein en begreep niet waarom ik mij niet gelukkig voelde, terwijl ik de andere kinderen vrolijk zag spelen. Ik voelde me anders, eenzaam en onbegrepen, en sloot me daardoor af. De wereld om me heen ervaarde ik als onveilig en zwaar. Door mijn groot verantwoordelijkheidsgevoel paste ik me gemakkelijk aan. De buitenwereld werd belangrijker dan mijn binnenwereld. Het was lastig of zelfs bijna onmogelijk om een onderscheid te maken tussen mijn gevoel en dat van de ander.

Tijdens mijn opleiding tot kindercoach werd me duidelijk dat ik hooggevoelig ben. De woorden ‘Ik zie wie jij werkelijk bent’ veranderen voorgoed mijn leven. Sindsdien realiseer ik me hoe weinig er in mijn jeugd over hooggevoeligheid bekend was. Door alle ervaringen en obstakels die ik in mijn eigen leven heb overwonnen en met de kennis en het begrip van nu, is het mijn missie om met mijn bedrijf Geluk-ik kinderen die zich niet gelukkig voelen te laten ervaren hoe mooi ze van binnen zijn.


Voor wie is Geluk-ik?

Wanneer u ziet dat uw kind zich niet gelukkig voelt, raakt u dit als ouder. Het doet ook veel met uzelf en u voelt zich misschien niet altijd in staat om uw kind te helpen. Dit kan tot gevoelens van onmacht leiden. Ik reik met Geluk-ik ouders en kind nieuwe vaardigheden, inzichten en mogelijkheden aan.

Geluk-ik Kindercoaching richt zich op kinderen met sociaal-emotionele problemen in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar.

 

Ieder kind is een kunstenaar. Het is een kunst om altijd kunstenaar te blijven.

 


Wat doe ik?

stacks_image_25Samen met uw kind kijk ik naar wat zij of hij nodig heeft om zich weer gelukkig te voelen. Het is belangrijk dat het kind zichzelf mag zijn en zich veilig voelt over wie het is. Op een creatieve, speelse manier coach ik het kind. Hierdoor krijgen kinderen zelf inzicht in hun eigen manier van denken, voelen en doen.

Kinderen kunnen op deze manier allerlei gevoelens kwijt die ze niet met woorden kunnen uitdrukken. Ik laat het kind bijvoorbeeld kleien, we doen een rollenspel, we tekenen of ik laat het kind verhalen vertellen. Ik houd u als ouder tussentijds op de hoogte van de vorderingen van uw kind.