Kenmerken van het hooggevoelige kind

U merkt misschien al wat langere tijd iets aan uw dochter of zoon, maar u kunt het niet echt benoemen. Uw kind is bijvoorbeeld zeer kritisch ten opzichte van zichzelf en heeft daardoor een negatief zelfbeeld ontwikkeld. Zij of hij vraagt zich vaak af waarom dingen gebeuren en heeft meer tijd nodig om alles te verwerken en een plaats te geven. Het kan zijn dat uw kind hooggevoelig (HSP) is. Hooggevoelige kinderen nemen de gevoelens van anderen in zich op. Ze weten daardoor niet welk gevoel van zichzelf en van de ander is. Hierdoor raken ze overprikkeld. Een aantal kenmerken van deze kinderen zijn:

 • ze hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen
 • ze hebben een rijke belevingswereld
 • ze piekeren veel
 • ze hebben een natuurlijke neiging om kritisch te zijn tegen zichzelf, wat kan resulteren in een negatief zelfbeeld
 • de zintuigen horen, voelen, ruiken, proeven en zien zijn meer ontwikkeld
 • ze hebben moeite met de fijne of grove motoriek
 • ze kunnen onzeker zijn en hebben last van faalangst
 • ze hebben vaak stemmingswisselingen
 • ze kunnen soms driftig worden als ze het gevoel hebben niet begrepen of serieus genomen te worden
 • ze kunnen slaapproblemen hebben door hun ‘volle hoofd’ en de vele indrukken die ze gedurende de dag opdoen.
 • doordat de zintuigen eerder overprikkeld raken zijn ze eerder gestresst en kunnen lichamelijke klachten het gevolg zijn.
 • buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, verkoudheid en virussen komen meer dan eens voor.
 • ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid.z
 • ze werken graag in hun eigen tempo.
 • ze kunnen perfectionistisch zijn en de lat hoog leggen voor zichzelf.
 • ze hebben meer tijd nodig om alle indrukken en informatie te verwerken omdat de indrukken intens beleefd worden.

     Ik ben boos en verdrietig, maar ik weet niet waarom.


  Onbalans en herstel

  stacks_image_133Herkent u meerdere van bovenstaande kenmerken bij uw dochter of zoon? Hooggevoelige kinderen hebben baat bij een goede begeleiding. Neem gerust eens contact met mij op, zodat ik u verder kan helpen en eventueel uw kind kan begeleiden. Hooggevoeligheid is namelijk niet altijd makkelijk voor het kind zelf én voor het gezin. Er kunnen problemen ontstaan die voor onbalans in het gezin kunnen zorgen. Het gaat ineens niet goed met uw kind, het voelt zich niet gelukkig en dat heeft effect op het gezin. Mijn eigen ervaring leert dat dit door ouders vaak moeilijk te herkennen of te benoemen is. Als we ons openstellen voor deze bijzondere kinderen weten ze vaak zelf het beste wat ze nodig hebben. Deze kinderen hebben begrip en een luisterend oor nodig. Ik laat ze ontdekken dat ze zelf goed weten wie ze zijn en wat ze willen. Via verschillende methodieken maak ik uw kind weer bewust van alle kwaliteiten en talenten dat het in zich heeft. Hierdoor ontdekt het kind dat hooggevoelig zijn een kracht is en krijgt het hierdoor meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. U gaat merken dat ook de balans in het gezin hierdoor terugkeert.

  kenmerken van hooggevoeligheid bij meisjes en jongens

  Een mooie, krachtige kwaliteit

  Hooggevoeligheid is een kracht en een mooie kwaliteit. Hooggevoelige kinderen hebben een gevoelig zenuwstelsel. Ze reageren sterker op prikkels uit hun omgeving. Ze peilen hun omgeving met hun ‘antennes’ en vangen daardoor extra veel op. Deze prikkels bepalen hun gevoel en emoties. Ze kunnen daardoor sneller moe zijn dan andere kinderen. Ze kunnen ook prikkelbaar of druk zijn of teruggetrokken gedrag vertonen zonder dat ze zelf begrijpen waar dat door komt.

  Aanpassen

  Hooggevoelige kinderen passen zich vaker aan en stellen het geluk van anderen boven dat van zichzelf. Juist omdat ze meer gericht zijn op de ander, verliezen ze het contact met zichzelf, met hun eigen ik. Ze kunnen vaak niet bepalen wat hun eigen gevoel is of dat van de ander. Het is belangrijk dat ze hun grenzen leren kennen, zodat ze dit kunnen aangeven en controle kunnen krijgen over hun eigen gevoel.

  Prikkels

  Ze hebben meer tijd nodig om prikkels te verwerken en hebben er veel baat bij om in hun eigen tempo te leven. Wanneer ze zich gaan vergelijken met andere kinderen, worden ze ongelukkig. Het is daarom van groot belang dat ze gaan leren vertrouwen op hun eigen intuïtie en dat ze leren hun eigen keuzes te maken. Ik help ze daarbij.

  Kritisch

  Hooggevoelige kinderen hebben de neiging om kritisch te zijn naar zichzelf, met een negatief zelfbeeld tot gevolg. Ze denken vaak dat er iets mis is met ze. Ze worden niet begrepen en geaccepteerd. Het is voor deze kinderen lastig zichzelf te begrijpen en dus een plaats in het gezin of in de klas te verwerven. Het is belangrijk dat u uw kind begrijpt, waardoor uw kind een positief zelfbeeld kan ontwikkelen en meer eigenwaarde krijgt. Ik betrek u volledig in de veranderingen die het kind doormaakt tijdens mijn coaching. Daarbij heb ik ook alle aandacht voor steun en begeleiding voor uw gezin.